Velkommen til HovedHuset

  

 

HovedHuset er et specialiseret tilbud til mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade. 

Filosofien i HovedHuset er, at arbejde og det at være en del af et arbejdsmiljø er rehabiliterende og udviklende. Derfor er HovedHuset struktureret som en arbejdsplads, hvor løsning af arbejdsopgaver er omdrejningspunktet.  
 

  • HovedHuset tilbyder arbejdsrehabilitering og ressourceforløb til personer på blandt andet ressourceydelse, sygdagepenge, kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse.
     
  • HovedHuset tilbyder også et anderledes og udviklende dagtilbud i henhold til §104 (SEL). Se tilsynsrapport her.

Hvert forløb i HovedHuset er skræddersyet med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og med fokus på udvikling.  


Fakta

  • HovedHuset blev grundlagt i 2006 som et projekt under Hjerneskadeforeningen og er pr. 1. november 2011 en selvejende institution.

  • HovedHuset er model for Socialministeriets Satspulje "Arbejdsrehabiliteringsklubber" (ARK) for voksne med erhvervet hjerneskade. Der er på baggrund af puljen etableret lignende huse i Ålborg, Hjørring, Odense, Slagelse og Lolland kommuner. www.socialstyrelsen.dk

     

 

Link til www.adgangforalle.dk

 

 

 

Billedfilm om HovedHuset