Om HovedHuset

 

HovedHuset er et specialiseret tilbud til mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade (senhjerneskade). HovedHuset giver målgruppen mulighed for at rehabilitere sig selv i forhold til meningsfuld beskæftigelse, som både kan være et lønnet arbejde, et frivilligt arbejde eller andre meningsfulde aktiviteter.

 

Grundtanken i HovedHuset er, at arbejde og det at være en del af et arbejdsmiljø er udviklende og rehabiliterende. Derfor minder HovedHuset om en almindelig arbejdsplads, hvor løsning af arbejdsopgaver er omdrejningspunktet. Via arbejdsopgaverne udvikler den enkelte faglige, sociale og personlige kompetencer.

 

I februar 2006 åbnede HovedHuset som et projekt under Hjerneskadeforeningen og er pr. 1. november 2011 en selvejende institution.


Målgruppe

Mennesker mellem 18 og 67 år med følger af en erhvervet hjerneskade på grund af en sygdom eller ulykke – for eksempel en blodprop i hjernen, en hjerneblødning, slag mod hovedet eller anden sygdom. Det kan både være personer, som netop har afsluttet genoptræning eller personer, som har levet med en hjerneskade i mange år.

 

HovedHusets tilbud 

  • HovedHuset tilbyder arbejdsrehabilitering og ressourceforløb til personer, hvis forsørgelsesgrundlag er ressourceydelse, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering eller ledighedsydelse (fleksjobgodkendt).

  • HovedHuset tilbyder også et arbejdsrettet og udviklende dagtilbud i henhold til §104 (SEL).

Værdisæt

HovedHuset tager afsæt i 5 grundlæggende værdier: ligeværd, medindflydelse, frivillighed/motivation, arbejdsfælleskab og fokus på styrker og ressourcer. Disse værdier og HovedHusets individuelle tilgang og fokus på det hele menneske har vist sig som en succesfuld metode til rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade.

 

Læs om HovedHusets metode clubhousemodellen.